T'ASSESSOREM
EN EL TEU PROJECTE
assessorem icon Mesa de trabajo 1

ASSESSORAMENT

Assessorem al client i fem tot l’acompanyament possible durant tot el procés d’obra i realitzem un treball individual per cada client. Oferim la figura del construct manager.

Realitzem si així ho desitges tota la contractació necessària per tirar endavant la construcció (materials, empreses, industrials, professionals, etc.) per a l’execució material de l’obra i de coordinar tots aquests contractes, garantint el compliment dels objectius establerts de planificació , costos i qualitat de l’operació.

1. En Fase de Projecte: Supervisem els amidaments i pressupostos, demanar i comparar ofertes de materials, empreses industrials i altres professionals, etc.

– ABANS de construir: Fem un control dels amidaments, configurem un planning d’obra i una organització industrial, realitzem un pressupost global, estudi i organització de construcció per fases d’obra segons les necessitats del client i/o de l’obra.

– DURANT Mentre construïm: Gestionem i fem un control de les feines, seguiment del pla de l’obra, terminis, control d’incidències, qualitat del treball i dels materials. Ens encarreguem que tot l’equip de treball estigui a l’obra en el moment oportú i compleixi amb les seva tasca.

– DESPRÉS Un cop s’ha construït (Post-venda): Un cop finalitzada l’obra ens encarreguem de gestionar que l’equip professional que ha intervingut en l’obra respongui sobre possibles desperfectes, incidències per assolir el treball de qualitat que s’ha contractat.

murpedres riu